PRZYRZĄDY KOSZĄCE

PRZYRZĄDY KOSZĄCE DO MONTAŻU NA ŁODZI

opis przyrządów koszących

To jest nasz największy przyrząd tnący przeznaczony do montażu na łodzi motorowej. Jest napędzany hydraulicznie z własnej stacji Hyddo 200 z własnym silnikiem spalinowym o mocy 6 KM. Całość jest dostarczana razem z przyrządem tnącym. T DORO 3070 jest wyposażony w ramę montażową, wciągarkę, jednostkę hydrauliczną oraz element tnący szerokości 3m. Kosy o szerokości roboczej 2 m albo 4 m są opcjonalne.

DANE TECHNICZNE

To jest nasz przyrząd tnący przeznaczony do montażu na łodzi motorowej o największej głębokości koszenia. Jest napędzany hydraulicznie z własnej stacji Hyddo 200 z własnym silnikiem spalinowym o mocy 6 KM. Całość jest dostarczana razem z przyrządem tnącym. Hymo jest wyposażony w ramę montażową, jednostkę hydrauliczną oraz element tnący szerokości 1,5m.

DANE TECHNICZNE

Przyrząd tnący przeznaczony do montażu na łodzi motorowej. Jest napędzany bezpośrednio silnikiem spalinowym, przez pasek klinowy. Całość jest dostarczana razem z przyrządem tnącym. Klippo jest wyposażony w ramę montażową, silnik spalinowy oraz element tnący szerokości 1,5m.

DANE TECHNICZNE

Przyrząd tnący przeznaczony do montażu na łodzi motorowej. Jest napędzany bezpośrednio silnikiem spalinowym, przez pasek klinowy. Całość jest dostarczana razem z przyrządem tnącym. Wasse jest wyposażony w ramę montażową, silnik
spalinowy oraz element tnący szerokości 1,0m.

DANE TECHNICZNE

To jest nasz przyrząd tnący, napędzany elektrycznie, przeznaczony do montażu na łodzi motorowej o największej głębokości koszenia. Jest napędzany elektrycznie silnikiem 24 V. Dwa akumilatory 12V o pojemności 28Ah pozwalają kosić 100 min, przy lekkim koszeniu. Całość jest dostarczana razem z przyrządem tnącym. Elis jest wyposażony w ramę montażową, element tnący szerokości 1,5m, silnik elektryczny, kable razem z klemami. Zestaw nie zawiera akumulatorów.

DANE TECHNICZNE

Grabiarka może być użyta z przyrządami Hymo, Klippo, Wasse i Elis.

Szerokość robocza: 2.4 m
Waga: 14 kg

 

 

 

 

 

 

Grabiarka może być użyta z przyrządem Doro 3070.
Szerokość robocza: 3,0 m
Waga: 17 kg